bytová jádra

konstrukční typy bytových jader

Bytová jádra byla vyráběna ve dvou konstrukčních variantách. Rozšířenější variantou (cca 95% trhu) jsou bytová jádra vyrobená jako tzv. lehká prefabrikace. Stěny kompletu byly sestavovány z polystyrenových desek, dřevěného rámu a na opláštění byl ve značné míře používán umakart. Podlahu tvořily u sektorových typů dřevotřískové desky opatřené nášlapnou vrstvou z PVC . Některé typy byly dodávány rovněž s podhledovou konstrukcí a tu tvořily tenké, rovněž umakartové desky. Druhou, méně rozšířenou variantou, jsou bytová jádra železobetonová (cca 5% trhu). Ta byla vyráběna jako stavebnicová (bez podlahy a stropu) a jako kompaktní monobloky (včetně podlahy a stropu). Výhodou těchto jader je nesporně delší životnost a zásadní nevýhodou je značná váha oproti jádrům lehké prefabrikace. U obou typů je shodné sanitární vybavení ve formě toho základního vana (v horším případě pouze 120cm), umyvadlo a klozetová mísa. Ještě než začneme s návrhem rekonstrukce, je potřeba zjistit, jak je řešeno vaše stávající bytové jádro. Jeho konstrukce může výrazně ovlivnit možnosti posouvání příček, přilehlé panely nebo nosné cihlové zdi limitují maximální možné rozměry koupelny a také uspořádání zařizovacích předmětů. Dnes si představíme nejčastější typy bytových jader. Jejich označení pomocí písmen napovídá, které části je možné měnit, tvar písmene tedy značí příčky, které se vyzdívají z pórobetonových tvárnic (y-tong).

bytové jádro H + kk (obrázek níže)

Tento typ jader se vyskytuje velice často ve starší cihlové zástavbě a poměrné zastoupení má i v panelových domech. Na zadní stěně bytového jádra je zavěšená kuchyňská linka, zde je potřeba počítat s tlouštkou stěny 100mm, jelikož zde budou zabudovány veškeré instalace (vodovod a kanalizace) a hlavně zavěšena kuchyňská linka. Příčka mezi koupelnou a kuchyní by měla být z y-tongu tl.100mm z důvodu vedení instalací (vodovod a kanalizace) a zavěšení umyvadla, přední stěna se zárubněmi (obložkami) by mohla být z y-tongu tl.75mm.

Bytové jádlo H+kk      Bytové jádro F+kk

bytové jádro F + kk (obrázek výše)

V podstatě stejná konstrukce jako u typu H, kromě přední příčky se zárubněmi, která je zděná, nebo z panelu (zde je možné při rekonstrukci částečně ušetřit). Ve většině případů se nejedná o nosnou příčku, takže ani zde by neměl být problém s jejím modifikováním. Ostatní příčky jsou umakartové nebo dřevotřískové.

bytové jádro T (obrázek níže)

Jádro je vsazeno mezi 3 panelové stěny, což může být značně limitující v ohledu na velikost nové koupelny. Pokud nelze posouvat některou z panelových příček, tak je možné pouze posunout čelní příčku na úkor chodby.

Bytové jádro E     Bytové jádro T

bytové jádro E (obrázek výše)

Často se vyskytuje ve větších panelových bytech, kde jádro sousedí s velkou předsíní čtvercového půdorysu. V takových bytech je možné postavit velkou praktickou koupelnu téměř bez kompromisů kde lze bez problémů zakomponovat jak vanu tak sprchový kout. Jsme zde limitováni pouze jednou panelovou stěnou, což nabízí slušnný počet variant, jak nové jádro navrhnout.

Existují samozřejmě i jiné typy bytových jader, pokud jste v tomto článku váš typ nenašli, jsem přesvědčen, že i na základě představení těchto čtyř základních modelů si dokážete jednoduše odvodit možnosti rekonstrukce právě toho vašeho bytového jádra.

www.vseprointerier.cz

bytové jádro B10 a varianty možných změn

Modernizace bytových jader a její vazba na architekturu, konstrukci a instalaci hraje v profesi architekta významnou roli. Článek nabízí příklady modernizace bytového jádra B10 a navazuje na obecnou problematiku modernizací.

modifikace - varianta AA / I - výměna zařizovacích předmětů

Bytové jádro B10     Bytové jádro Modifikace - varianta AA / I Vana

modifikace - varianta AA / II - sprchový kout

Bytové jádro B10     Bytové jádro Modifikace - varianta AA / II Sprchový kout

modifikace - varianta AA / III - WC v koupelně - společný prostor koupelny a WC

Bytové jádro B10     Bytové jádro Modifikace - varianta AA / III - WC v koupelně

modifikace - varianta BA / I - výměna zařizovacích předmětů

Bytové jádro B10     Bytové jádro Modifikace - varianta BA / I

modifikace - varianta BA / II - sprchový kout

Bytové jádro B10     ​Bytové jádro Modifikace - varianta BA / II - Sprchový kout

 

modifikace - varianta BA / III - WC v koupelně - společný prostor koupelny a WC

Bytové jádro B10     ​Bytové jádro Modifikace - varianta BA / III - WC v koupelně

 

modifikace - varianta BH / I - výměna zařizovacích předmětů

Bytové jádro B10     Bytové jádro Modifikace - varianta BH / I

modifikace - varianta BH / II - sprchový kout

Bytové jádro B10     Bytové jádro Modifikace - varianta BH / II - Sprchový kout

Autor: Ing. Ilona Koubková, Ph.D. obr. a text.

www.tzb-info.cz

postup prací

  • Bourací práce kompletní demontáž stávajícího bytového jádra včetně odvozu na skládku.
  • Výstavba nové koupelny a WC z materiálů Ytong, osazení zárubní.
  • Nové rozvody vody, odpadů a elektroinstalace.
  • Zahození šliců po rozvodech, potažení stěn lepidlem a usazení perlinky.
  • Provedení štuků (Keraštuku).
  • Nivelace podlahy, provedené hydroizolace.
  • Obklad stěn, pokládka dlažby, malířské a lakýrnické práce.
  • Usazení a připojení vany, zapěnění Pu pěnou-podezdění, dozdění vany a následné obložení.
  • Montáž sanitární keramiky, vodovodních baterií a vybavení.
  • Dokončovací práce, montáž doplňků, úklid. Předání objednateli.

Zpravidla jsme schopni zrealizovat rekonstrukci bytového jádra do cca 20 pracovních dnů, ale může to být i déle, záleží dle rozsahu veškerých prací. Po dokončení veškerých prací dochází ke konečnému finančnímu vyrovnání které se odvíjí od skutečné prostavěnosti, předání díla a předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu je faktura za přestavbu bytového jádra a revizní správa o provedených zkouškách voda, plyn, elektro.

tabulka použití tvárnic Y-tong (porobeton)

Tabulka tvárnic Y-tong

modernizace bytových jader

I. úvod

Modernizace bytových jader a její vazba na architekturu, konstrukci a instalaci hraje v profesi architekta významnou roli. Osobní hygiena prožívá svou renesanci, což se projevuje mj. zvýšenými nároky na prostor a vybavení koupelen a toalet. V prostředí bytové hygieny trávíme nezanedbatelnou dobu a tak požadavky na prostor i vnitřní prostředí hrají důležitou roli při návrhu modernizace bytového jádra. V současnosti naše sídliště neslouží jako sociální bydlení a doposud se i přes jisté posuny v sociální struktuře jejich obyvatel nestávají bydlením jen pro některé sociální vrstvy. Různé sociální skupiny, které na sídlištích bydlí, mohou mít rozdílné požadavky na kvalitu svého obytného i hygienického prostředí a také rozdílné finanční možnosti k uskutečnění svých představ o bydlení. Článek mapuje vývoj bytových jader od roku 1958, posuzuje současný stav a nabízí vybrané faktory, které ovlivňují společnou vazbu architektury, konstrukce a instalace. "Panelové dědictví" nelze jednoznačně odmítnout. Po komplexní regeneraci nám tyto objekty skýtají velmi slušný standard bydlení.


II. bytová jádra v panelových domech z pohledu historie.

Jednotlivé typy domů, prováděné různou technologií, mají svá specifika v oblasti rozvodů zdravotně technických instalací, tzn. i rozvodů vody. Objekty provedené panelovou technologií, a je jich nemalé procento, byly, dle historie v základním provedení, vybaveny bytovými jádry B2, B3, B4, B6, B7, B10.

B2 (1958 - 1968) - nejstarší bytové jádro, částečně vyzdívané a částečně s lehkou obvodovou konstrukcí. Najdeme je v konstrukčních soustavách G40 a G57, kde buď celý objekt nebo jádro vč. rozvodů je určeno k rekonstrukci. Snaha je o zachování stávající instalační šachty, maximálně se zvětší prostupy stropních konstrukcí. Rekonstrukce se provádí buď náhradou stěn nebo výměnou celého jádra. V každém případě je nutné provést rekonstrukci rozvodů vody.

B3 (1961 - 1981) - velmi rozšířené bytové jádro, jeho historie výstavby je dlouhá a tím i počet objektů s tímto typem jádra. Najdeme je v konstrukčních soustavách G57, T06B. Stěny jádra jsou z umakartu, pro využití minimalizace prostoru je zde většinou otočné umyvadlo.Pro rekonstrukci platí obdobná doporučení jako u jádra B2.

B4 (1964 - 1972) - jádro méně rozšířené, má kratší historii, navazuje na existenci jádra B3 a najdeme ho v konstrukčních soustavách T06B a T08B. Dle zmapování historie se vyskytuje ve čtyřech konstrukčních variantách. Dnešním požadavkům nevyhovuje a doporučuje se kompletní rekonstrukce včetně rekonstrukce rozvodů vody.

B6 (1964 - 1987) - poměrně značně rozšířené bytové jádro, najdeme jej v konstrukčních soustavách VVÚ - ETA, historicky se vyskytuje ve čtyřech konstrukčních variantách. Snaha dnešní doby po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů vody.

B7 (1972 - 1981) - jádro ve srovnání s předešlými méně rozšířené, má kratší historii. Najdeme jej v konstrukčních soustavách B70, ve čtyřech konstrukčních variantách. Snaha dnešní doby po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů vody.

B10 (1980 - 1990) - historicky "nejmodernější" bytové jádro, velmi rozšířené a stále fungující v mnoha stávajících objektech. Najdeme jej v konstrukčních systémech VVU - ETA novějšího typu (větší tloušťka zateplení obvodového pláště). Historicky jej můžeme vidět ve třech konstrukčních variantách. Snaha dnešní doby po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů vody. Relativně nejmladší typ bytového jádra, které bylo použito v objektech projektovaných do roku 1989, ale osazovala se ještě v letech 1990 - 1992.

Historický vývoj bytových jader spadá do období let 1958 - 1990. Bytová jádra jsou ve stávajících systémech budov v různých stupních přestavby. Starší typy jader už jsou spíše minulostí a tak pro dnešní dobu jsou nejvíce řešeny přestavby bytových jader B6 a B10.

dejte vaší koupelně novou podobu!

Již staří Egypťané znali blahodárný vliv uvolňujících koupelí na zdraví člověka a Římané tuto kratochvíli ještě rozvinuli. Lázeň byla považována za společenskou událost a stavbou lázní mohli být pověřeni jen ti nejlepší architekti. A protože společné koupele jsou dnes minulostí, hraje v našem životě stále významnější roli naše domácí lázeň - koupelna. Zkuste si ji tedy zvelebit podle vašich potřeb.

Začínáme rozvahou ...než se pustíte do zvelebování koupelny, rozmyslete si, zda chcete udělat jen malé úpravy nebo zda ji chcete přestavět od základu. Od tohoto rozhodnutí se pak budou odvíjet další kroky.Pokud chcete změnit celkový vzhled koupelny či prostor místnosti zvětšit, nezbude vám, než se pustit do rekonstrukce kompletní. Zbavit se tak můžete nadměrného hluků od sousedů, rezavě zabarvené vody či dokonce bytového jádra. Nezapomeňte, že takový zásah bude časově náročný a koupelnu nebude možné po dobu rekonstrukce používat. Jiná situace nastává, pokud chcete jen upravit barevné uspořádání koupelny a vyměnit například obklady. V tomto případě stačí zajít do specializované prodejny, vybrat si barevné odstíny a pustit se do díla. Poraďte se s odborníkem pokud si nejste jisti, jak svou koupelnu upravit, opticky zvětšit či barevně uspořádat, poraďte se s odborníkem. Bytový architekt vám poradí s designem, v koupelnových studiích zdarma zpracují na základě dodaných rozměrů plánek koupelny včetně odhadu nákladů. Nezapomeňte, že na větší stavební úpravy, při kterých se chystáte vyzdít bytové jádro, potřebujete stavební oznámení v některých případech i stavební povolení. Svépomoc nebo řemeslník??...poté, co si ujasníte, jak by vaše nová koupelna měla vypadat, je třeba zvážit, kdo vám rekonstrukci zajistí. Pokud si na ni troufnete svépomocí, hledejte užitečné rady třeba na internetu. Dozvíte se řadu zajímavých zkušeností a rad,ale i přesto radím si pozvat alespoň k diskuzi odborníka,který Vám objasní veškerá „zákoutí rekonstrukce“. A nebo z pochopitelných důvodů se nechcete o nic starat a raději to necháte na specializované firme,která Vám vyřeší Vaši koupelnu od návrhu až po realizaci.

Zdarma vám vyhotoví rozpočet a nabídne kompletní služby zahrnující nejen odborné práce (zedník, instalatér, elektrikář, obkladač), ale i vyřídí potřebná povolení. Navíc vám poskytnou dvouletou záruční lhůtu.
Autor: Mgr. Eva Gruberová text.

I.přestavba bytových jader

Přestavba bytových jader spočívá zpravidla ve vybourání starého jádra a jeho nahrazením zděnou (z lehkých tvárnic) konstrukcí. Může se při ní provést i změna půdorysného uspořádání místností. Přestavbu provádějí buď jednotliví uživatelé, nebo se provádí v celém domě zároveň s výměnou stoupacích vodovodních a odpadních kanalizačních potrubí. Důležité je také dbát na dobrou přístupnost instalačních šachet po přestavbě. Pokud je v instalační šachtě veden plynovod, musí být stěna instalační šachty opatřena u podlahy a těsně pod stropem větracími otvory (mřížkami). Přestavba může v některých případech vyžadovat statický posudek stávajících stavebních konstrukcí. Jak bylo uvedeno, je nutné na renovaci zdravotně technických instalací nahlížet z mnoha hledisek. Každá renovace vyžaduje komplexní přístup a řadu informací, které musí mít majitel domu, projektant i prováděcí firma. Každou renovaci je nutné dobře projekčně připravit, aby při provádění nebylo nutné příliš improvizovat, což by mohlo mít za následek nekvalitně provedenou montáž apod. Pro omezený rozsah příspěvku nebyly zmíněny materiály nového potrubí, kterých je dnes celá řada a mohly by být tématem příspěvku samostatného.

II.druhy a provedení dveří

Dveře se vyrábějí v různých provedeních – jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné; všechny mohou být kromě standardní i v protipožární úpravě. Dveře mohou být z několika materiálů, nejpoužívanější je samozřejmě dřevo a materiály z něj odvozené, dřevotříska, papírová voština. U dveří plných i se skleněnou výplní je možné vybírat mezi několika variantami provedení povrchu, od čistě bílých po PVC a kašírovací folie mnoha vzorů, např. dub, buk, olše apod.

nahoru